Landbrukstjenester Sør SA

En kort innføring i Web Temp og digitlale timelister.

Web Temp er navnet på programmet vi bruker, og er et program som er utviklet for vikarbyrå i Norge og Norden. De siste årene har det vært gjort en rekke tilpassninger så det skal kunne brukes av avløserlag også, og 1 januar 2016 fikk vi tilgang og mulighet til å bruke dette.

Hva betyr dette for deg som kunde?

 • Du kan nå få oversikt på arbeidstakers timer rett på nett.
 • Du slipper måtte treffe arbeidstaker for å sende inn timelister
 • Du slipper at det blir feil på lønn pga dårlig leselige håndskrevne timelister.
 • Timelisten er hos oss 3 sekunder etter at du har «signert»
 • Du ser hva det vil koste deg før du får fakturaen. (NB avvik kan forekomme, pga feks kjøring, men normalt er det rett beløp som vises)

Hva skal til for at du skal kunne bruke det?

 • Du må ha en mail adresse registrert hos oss.
 • Du får tilsendt pålogging pr mail.
 • Det må avtales hvem som jobber hos deg til hvilken lønn
 • Vi oppretter et «oppdrag» som er koblingen mellom deg og den ansatte
 • Du må avtale med den ansatte at dere skal bruke digitale timer.

Hvordan bruke digitale timelister?

 • Når den ansatte har sendt inn timeliste til behandling logger du inn og ser om dette stemmer, du kan da godkjenne eller du kan be avløser om å rette.
 • Du kan ikke rette timetall, det gjøres av den ansatte og du får den til ny godkjenning.
 • Vær obs på at beløpet du ser er hva du betaler + mva, ikke lønn til avløser, dette er da inkl alle påslag.
 • Hvis avløser vil føre digitalt, men du ikke er komfortabel med det kan avløser ta utskrift av sitt og du signerer som før, men på dataskrevet lett leselig timeliste.
 • Dette er tidsbesparende.

Ting du må være obs på. 

 • Dersom du har en avløser som normalt går på ferie/fritid, og du som bonde blir sykemeldt, så skal det ikke føres på samme listen. Ta da kontakt med oss så oppretter vi en ny liste/oppdrag for den aktuelle sykdomsperioden slikt at du kan få refundert avløser utgifter ved sykemelding.
 • Timelister skal fortsatt være hos oss til 15. hver mnd (unntatt desember som er noe før)
 • For at en ny avløser skal kunne ta dette i bruk må vedkommende være registrert hos oss med fullt navn, adresse, mail og konto nr, samt ha arbeidsavtale i orden.
 • Det er gjort på en lite minutt å gi deg og avløseren din tilgang til dette, så ikke nøl med å ta kontakt for å få tilgang.

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å komme i gang, ta kontakt med Ole på ole.netland@n-lt.no

 

Bruk denne link for å logge inn som bonde/oppdragsgiver [Link]