Landbrukstjenester Sør SA

Vilkår hos oss. 

Bonde/bedriftseier blir vår medlem og «leier» arbeidskraft fra oss. All arbeidskraft vi skaffer eller formidler lønnes via oss. Vi tar arbeidsgiveransvar for avløserne.  Medlem får en faktura pr måned med alle kostnader, dvs ett bilag til regnskapet uansett hvor mange personer du har i arbeid.

Lønnskostnader:  Lønn + arbeidsgiveravgift + feriepenger  + OTP + forsikring + sykepenger + administrasjon.

Dette blir da lett avrundet lønn x 1,4 + mva.  om satsen er noe over eller under 1,4 avhenger av sone for arbeidsgiveravgift alderen på avløseren.

Årlig medlemskontingent er pr nå 600kr og faktureres i mars.  Andelskapital kr.100.