Landbrukstjenester Sør SA

Vilkår hos oss. 

All arbeidskraft vi skaffer eller formidler lønnes via oss. Vi tar arbeidsgiveransvar for avløserne og du som bonde/bedriftseier blir vår kunde og «leier» arbeidskraft fra oss. Du må betale andelskapital kr.100,- til LT SØR. Du vil da få en faktura pr mnd. hvor alle arbeidere du har er på samme faktura, med alle kostnader, dvs ett bilag til regnskapet uansett hvor mange personer du har i sving.

Lønnskostnader blir som følger:  Lønn + arbeidsgiveravgift + feriepenger  + OTP + forsikring + sykepenger + administrasjon.

Dette blir da lett avrundet lønn x 1,4 + mva.  om satsen er noe over eller under 1,4 avhenger av hvilken kommune du er i og da hvilken arbeidsgiveravgift sone du er i.

Årlig medlemskontigent er pr nå 600kr og faktureres i mars.