Styret

Styret i Landbrukstjenester Sør SA

Styrelder:  Odd Arild Eikeland, melkebonde fra Audnedal

Nestleder: Åge Andre Brømnes, Egg og kjøtt bonde fra Arendal

Styremedlem Oddgeir Steinberg, melkebonde fra Marnardal

Styremedlem Mari Eidså,  melkebonde fra Vennesla

Første varamedlem til styret, Astrid Kollstad Varhaug,  melkebonde fra Mandal

Andre varamedlem til styret,  Ragnhild Bjåen, melkebonde fra Bykle

Tredje varamedlem til styret,  Oddgeir Bryggeså, melkebonde fra Hægebostad

Ansattes representant i styret Halvor Retterholt, Landbruksvikar fra Birkenes

Vara til ansattes representant i styret, Margreta Olsen,  Landbruksvikar fra Grimstad

 

Valgnemd til styret.

Leder for valgnemda Reinert Kjøleberg

medlem valgnemda Tore Forgard

medlem valgnemda Andreas Lilleholt

Vara til valgnemda Karin Solveig Høyland

Vara til valgnemda Andy Handeland

Vara til valgnemda Jens Tingstveit

 

 

Verneombud Ole Netland

Vara verneombud Roy Almedal