Landbrukstjenester Sør SA

Styret i Landbrukstjenester Sør SA

Styreleder:  Odd Arild Eikeland Nestleder: Åge Andre Brømnes
Melkebonde fra Audnedal Egg og kjøtt bonde fra Arendal
Styremedlem Mari Eidså Styremedlem Oddgeir Steinberg
Melkebonde fra Vennesla Melkebonde fra Marnardal
Ansattes representant  i styret Svein Grude Vara ansattes representant Margreta Olsen
Landbruksvikar fra Iveland Landbruksvikar fra Grimstad
1. varamedlem til styret Svein-Gunnar Kolbjørnsrud Simonsen Ammeku bonde fra Lillesand
2. varamedlem til styret Oddgeir Bryggeså Melkebonde fra Hægebostad
3. varamedlem til styret Ragnhild Bjåen Melkebonde fra Bykle

 

Valgkomite

Leder Andreas Lilleholt 1 år igjen
Pers. varamedlem Jens Tingstveit 1 år igjen
Medlem Ole Tom Høyland 2 år igjen
Pers. varamedlem  Kari Lauvdal 2 år igjen
Medlem Ole Espen Helle Ny for 3 år
Pers. varamedlem Andy Handeland Ny for 3 år

 

Verneombud              Jan Ullestad Vara verneombud    Tormund Rønning