Landbrukstjenester Sør SA

Styret i Landbrukstjenester Sør SA

Styrelder:  Odd Arild Eikeland, melkebonde fra Audnedal

Nestleder: Åge Andre Brømnes, Egg og kjøtt bonde fra Arendal

Styremedlem Oddgeir Steinberg, melkebonde fra Marnardal

Styremedlem Mari Eidså,  melkebonde fra Vennesla

Første varamedlem til styret, Svein-Gunnar Kolbjørnsrud Simonsen, ammeku bonde fra Lillesand

Andre varamedlem til styret,  Ragnhild Bjåen, melkebonde fra Bykle

Tredje varamedlem til styret,  Oddgeir Bryggeså, melkebonde fra Hægebostad

 

Ansattes representant i styret Halvor Retterholt, Landbruksvikar fra Birkenes

 

 

Vara til ansattes representant i styret, Margreta Olsen,  Landbruksvikar fra Grimstad

 

Valgkomite
Leder                          Tore Forgard                1 år igjen
Pers. varamedlem      Andy Handeland          1 år igjen
Medlem                      Andreas Lilleholt          2 år igjen
Pers. varamedlem      Jens Tingstveit             2 år igjen
Medlem                      Ole Tom Høyland         Ny for 3 år
Pers. varamedlem      Kari Lauvdal                  Ny for 3 år

 

 

Verneombud Ole Netland

Vara verneombud Roy Almedal