Landbrukstjenester Sør SA

Søke naturbruk?

 

Hvorfor velge naturbruk?

En grønn utdanning gir deg muligheter for arbeid eller videreutdanning innen matproduksjon, skogbruk, naturforvaltning, husdyrhold, m.m. Norge trenger grønn kompetanse!

Søknadsfrist for videregående skole er 1. mars!
I Agder er det 4 skoler som tilbyr grønn naturbruk. Disse er følgende:
KVS-Bygland, KVS-Lyngdal, Søgne videregående skole og Tvedestrand videregående skole.

 

(Filmen er produsert av et spleiselag av landbrukets organisasjoner i Agder – Landbruksråd Agder)