Landbrukstjenester Sør SA

For å søke jobb hos oss anbefaler vi at du sender en utfyllende CV og søknad til landbrukstjenester.sor@n-lt.no

Det vil også kunne være behov for sommervikarer i ulike stillinger, men dette har vi pr nå ikke oversikt på (pr 11 nov 2021)

Etterspørsel og behov endrer seg hele tiden, så selv om vi kanskje ikke har noe ledig jobb i dag, kan det bli jobb i morgen.
Hvor lett det er å få jobb avhenger av flere faktotorer, som feks hvor på Agder du bor og hva erfaring du har.