Ringorm, bidra til å begrense smittefare.

Det har vært og er ringorm på Agder. De bønder som er berørt av dette har fått varsel fra mattilsynet og de skal informere avløsere/landbruksvikarer om hva tiltak de gjør på sin går for å hindre at smitte blir dratt med ut av gården.

Jeg har forespurt mattilsynet om hva avløsere bør gjøre når de jobber på forskjellige gårder hvor noen av de har ringorm, og her er det svaret jeg fikk. Får vi mer opplysninger om tiltak så vil vi informere fortløpende.

 

Det er jo for så vidt ikke «forbudt» å ta inn nødvendig personell i ringormbesetningene, selv om det i båndleggingen står at man skal begrense persontrafikk i størst mulig grad. Dermed bør ringormbesetningene se på om de virkelig trenger avløser, men jeg har selvfølgelig full forståelse for at det er behov!

Videre er smittehygiene helt sentralt. Alle storfebruk skal ha funksjonell smittesluse, uansett. Så vet man jo at denne slusa kan se så forskjellig ut og at bruken kan være varierende sånn i det daglige.
For avløsere bør det planlegges at de går til friske besetninger først, dersom de skal innom båndlagte samme dag.
Fullt skift av ytterste bekledning/all bekledning som kommer i kontakt med dyr og redskaper.
Alle besetninger bør ha tilgjengelig besetningens eget tøy eller engangsbekledning og solide støveltrekk eller besetningens egne støvler.

Viktig med god håndvask med såpe og lunkent vann før man går inn og etter at man har skiftet.

En smittesluse skal fungere slik at det er en uren sone (den man kommer fra utenfra) og en ren sone (dyreholdet). Man må da ta av seg det urene tøyet og skoene og trå rett over i det rene, aller helst da trå rett i rene støvler tilhørende dyreholdet.
Tilsvarende må man ta av seg rent tøy fra dyreholdet og trå rett over i urent område når man er ferdige.
Det er kanskje litt ulogisk at man kaller det ren sone når besetningen er båndlagt, men det er altså betegnelsen som brukes.
Selve slusa kan være et skille i et inngansparti, det er ofte praktisk at det står en benk som skiller de to sonene, eller det kan være en tjukk strek, teip eller annet på gulvet som markerer skikkelig.

Så må det for øvrig være opp til alle brukerne å avgjøre om det vil bruke avløser, det er klart at smittefaren aldri kan elimineres, men dersom man er nøye vil man minimere risikoen betraktelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter