Landbrukstjenester Sør SA

Reduksjon av påslag

Lagets påslag settes ned med 1% fra 1 oktober 2020

Ny påslag blir som følger :

Sone 1:  Avløser under 59 år  1,4029,  over 59 år 1,4292

Sone 1a og2; Avløser under 59 år 1,3637, over 59 år 1,3892

Vi jobber for å holde kostnader nede, derfor justeres påslag forsiktig opp og ned når vi ser at lagets økonomi tillater eller krever det.

Ved å betale faktura i tide, og å få flere andre til å lønne via laget,  både i og utenfor landbruket kan alle være med på å påvirke lagets økonomi og da få ned påslaget.

Har du spørsmål knyttet til lønn og påslag så ta gjerne kontakt med oss på 37026699