Landbrukstjenester Sør SA

På denne siden kan du melde inn ulykker, nesten ulykker og uønskede hendelser.

Dette er for avløsere og andre som mottar lønn fra Landbrukstjenester Sør når hendelsen skjer i forbindelse med arbeid.

I denne sammenheng med innrapportering deler vi deffenisjoner som følgende:

  • Ulyker er hendelser der du selv er påført skade, en ulykke kan også til tillegg til skade på deg medføre skade på matriell.
  • Nesten ulykker er hendelser der det fort kunne endt i en ulykke hvor det bare var marginer eller flaks som hindret en ulykke, eller der rett bruk av verneutstyr hindret ulykken.
  • Uønskede hendelser er episoder som ikke burde ha skjedd, som enten medførte matrielle skader eller var nære på matrielle skader eller skader på dyr.

Dersom du er i tvil kan det være aktuelt å hukke av på flere ting.

Vær konkret og kort i beskrivelsene, få med de aktuelle faktorene og vær ærlig.
Det du melder inn her setter vi i arkivet vårt, det kan også være aktuelt legge ut rapporter annonymt på nettsiden vår i forbidelse med internkontroll.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter