Landbrukstjenester Sør SA

Landbrukstjenester Sør SA jobber med å både skaffe og lønne avløsere for bønder på Agder, samt bistå med lønnstjenester til andre kunder som måtte ha behov for de tjenester vi leverer.

Vi jobber med å holde kostnadene nede og prøver å være så rimelige som mulig. Alle våre priser går i % av lønn til den ansatt, hvor arbeidsgiveravgift og feriepenger er de to største, i tillegg kommer forsikkring, sykepenger, OTP, arbeidsgiveravgift av feriepenger og administrasjons kostnader.

De av våre medlemmer/kunder som lønner ut for større beløp og som benytter seg av WebTemp genererer store omsettniger for oss, og vi ønsker derfor å gi en liten rabatt til disse.

Forutsettninger:

  • Lønnskostnader til Ferie/fritid og/eller «andre oppdrag» over 150.000kr + mva på et kalender år.
  • Bare timelister levert på WebTemp teller med.
  • Fakturaer betales ved forfall, ingen inkasso det aktuelle kalender år.

påslag til administrasjon er pr 1/10.2020 6,5% og det er denne sats som reduseres tilsvarende iht styrets vedtak. De som lønner for over 600.000kr+ mva betaler bare 0,5% i administrasjon på kostnader over 600.000kr
Rabatt godskives medlemm/kundes konto ved årets slutt.

Vedtak: Styret går inn for å gi rabatt av brutto kostnad (lønn inkl påslag) som medlemmene har etter følgende tabell:

 

Kostnader inkl påslag             rabatt %

150.000 – 200.000                 1,5

200.000 – 300.000                 2,5

300.000 – 400.000                 3,5

400.000 – 500.000                 4,5

500.000 – 600.000                 5,5

Over 600.000                        6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter