Organisering av Landbruksvikarer og avløsere.

Hvordan sørge for at de har nok arbeid gjennom året?


Styret er nå i gang med å se på hvordan avløser- og landbruksvikarordningen gjøres i Landbrukstjenester Sør, og da spesielt med fokus på at det skal være greie og ryddige forhold for den ansatte. De hadde første møte ang dette 27 august, og neste møte er 8 oktober. Dersom du som medlem eller ansatt har innspill til dette, så er vi veldig glade for å høre fra deg. Vi ønsker å få inn innspill før 24 september. Innspill sendes til styrets sekretær på mail elisabet.johnsen@n-lt.no
Alle forslag mottas med takk.