Landbrukstjenester Sør SA

               VELKOMMEN TIL LANDBRUKSTJENESTER SØR SA

Landbrukstjenester Sør SA er et avløserlag som dekker Agder fylke

  Vår hovedoppgave er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre kunder/medlemmer. Kundegrunnlaget vårt er hovedsaklig gårdbrukere, og vi tar på oss arbeid innenfor husdyrhold, jordarbeid, onnearbeid, gjerding og andre oppgaver som skal gjøres på et gårdsbruk. I tillegg kan vi ta oppdrag i skog, hagearbeid og annet forefallende arbeid.

Vi administrerer landbruksvikarordningen- dvs. at vi kan skaffe hjelp ved sykdom el.l. For gårdbrukeren betyr det en trygghet for at det er noen som kan ta ansvar for dyrestell m.m dersom han blir syk eller forhindra på andre måter i å stelle sjøl.

Landbrukstjenester Sør er arbeidsgiver for avløserne/landbruksvikarene. Vi har dermed ansvaret for utlønning, arbeidskontrakter, lovpålagte forsikringer m.v. Gårdsbrukeren har ansvaret for sikkerheten på sin gård.

Vi hjelper også til ved søknader om tilskott til avløserhjelp ved sjukdom i tillegg til formidling av arbeidshjelp.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår organisasjon- til beste for kunden og bygda.

Felles telefontid og kontortid i administrasjonen er kl. 9.00 – 14.00 mandag – fredag.

Ved akutt sykdom eller krise har vi vakttelefon alle dager kl 7.00-22.00.