Landbrukstjenester Sør SA

VELKOMMEN TIL LANDBRUKSTJENESTER SØR SA

 

Landbrukstjenester Sør SA er et avløserlag som dekker Agder fylke.
Vår hovedoppgave er å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre kunder og medlemmer.
Kundegrunnlaget vårt er hovedsakelig gårdbrukere, og vi tar på oss arbeid innenfor husdyrhold,
jordarbeid, onnearbeid, gjerding og andre oppgaver som skal gjøres på et gårdsbruk.
I tillegg kan vi ta oppdrag i skog, hagearbeid og annet forefallende arbeid.

Vi administrerer landbruksvikarordningen – Det vil si at vi kan skaffe hjelp ved sykdom.
For gårdbrukeren betyr det en trygghet for at det er noen som kan ta ansvar for dyrestell og
andre tilfallende oppgaver, dersom han blir syk eller forhindra på andre måter i å stelle selv.

Landbrukstjenester Sør er arbeidsgiver for avløserne/landbruksvikarene.
Vi har dermed ansvaret for utlønning, arbeidskontrakter, lovpålagte forsikringer m.v.
Gårdsbrukeren har ansvaret for sikkerheten på sin gård.

Vi hjelper også til ved søknader om tilskott til avløserhjelp ved sjukdom i tillegg til formidling av arbeidshjelp.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av vår organisasjon- til beste for kunden og bygda.

Felles telefontid og kontortid i administrasjonen er kl. 9.00 – 14.00 mandag – fredag.

Ved akutt sykdom eller krise har vi vakttelefon alle dager kl 7.00-22.00.
Telefon: 37026699

 

 

(Filmen er produsert av et spleiselag av landbrukets organisasjoner i Agder – Landbruksråd Agder)