Landbrukstjenester Sør SA

Nyhetsbrev for November!

 

Ubenyttet avløser tilskudd ved ferie og fritid for 2022.

Hvis du ikke har hatt utgifter til avløsning i år eller ikke har brukt opp avløser tilskudd enda har du mulighet til å levere timelister for 2022.

 

Siste frist for innlevering av timelister som skal føres på 2022 er 12. desember
Send oss timelister for planlagt arbeid ut året også.

 

Vi har ingen mulighet til å føre timelister for 2022 i 2023 pga overgang til ny lønns- og regnskapsprogram ( gjelder ferie/fritids lister).

 

Vi har ikke tilgang til å se hvor mye avløserpenger som er igjen for det enkelte bruk. Når du leverte søknaden på Altinn kom det opp beregnet avløser tilskudd. Ring oss og ha det tallet klart, så kan vi regne ut hvor mange timer dere kan bruke ut året.

 

Påslag på våre tjenester-faktor som du ganger brutto lønn med:
Sone 1: avløser <59 år: 1,4029 >59 år: 1,4292
Sone 1a og 2: <59 år: 1,3637 >59år: 1,3892 
Rabatt til medlemmer som pr år har lønnskostnader på ferie/fritid og andre oppdrag over kr 150 000.- uten mva. Mer info på vår hjemmeside: http://www.landbrukstjenestersor.no/rabatt-til-storre-kunder/ 

 

Søknad om Avløser tilskudd ved ferie og fritid for 2022.

Dere kan oppdatere utgiftene i innlevert søknad etter 15. oktober fram til 10. januar 2023. Vår årsoppgave vil være en dokumentasjon på faktiske utgifter til avløsning ved kontroll.

 

Nyansatt i administrasjonen:

Marie Therese Olsen ansatt i 60 % stilling på kontor i Arendal fom. 1/12.2022. Hun skal jobbe med formidling av avløsere, rekruttering, profilering, HMS.

 

Takk for at du tok deg tid til å lese dette medlemsskrivet.

Vennlig hilsen
Administrasjonen og Styret.

 

Trykk for å lese pdf her.