Landbrukstjenester Sør SA

Ny lønnstabell

Vi har nå fått ny minstelønns tabell.

Se link [Link].  

Oppfordrer bonde og avløser til å ta en lønnsprat om det er lenge siden,

Landbrukevikarer tar denne praten med administrasjonen.