Landbrukstjenester Sør SA

Ny lønnstabell fra 01.11.2020

Det er kommet ny lønnstabell som gjelder fra 1 november 2020.

Se link for lønnstabell [LINK]