Møte for ansatte i Landbrukstjenester Sør SA

Som vi ellers har annehvert år så er det nå tid for et lite møte for ansatte i Landbrukstjenester Sør, med en kort info om laget samt valg av ansattes representant i styret, og venerombud, begge med vara.

Se denne linken for mer info om møte og påmelding. [Link]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter