Landbrukstjenester Sør SA

Medlemsskriv, tema sykdom

Nytt medlemsskriv er sendt ut til våre medlemmer, dette handler om sykdom og hva du kan få hjelp til når du som bonde blir syk.

Les mer om det her  [LINK]