Landbrukstjenester Sør SA

Landbrukstjenester Sør SA følger lønnstabell etter overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringen, men vi runder opp til nærmeste hele 50 øre for å gjøre det enklere.

Minstelønn for avløsere over 18 år er fra 01.04.2021 152,00 kr pr time.
Se lønnstabell for full oversikt for ungdom fra 13 år og opp til 8 års praksis etter fylte 18 år, egen kolonne for agronomer.
Lønnstabell [ Link] 

 

For å få utbetalt lønn må arbeidsavtale være på plass,  for å få dette tilsendt for signering brukes dette skjema  fullstendig utfylt arbeidsavtale [ Link ]

ikke glem arbeidsinstruks for avløsere [ Link ]

Timelister må være hos oss den .15 i hver mnd for at vi skal kunne utbetale lønn .1 i hver mnd.
Timelister kan lastes ned her  i PDF [ Link ] her her som regneark [ Link ]

 

Lønn for landbruksvikarer settes av administrasjonen ut fra ansiennitet, erfaringer og fremlagte kompetansebevis.

Lønn for øvrige avløsere fastsettes av bonden og avløseren i felleskap, administrasjonen vil ikke legge seg opp i lønnsnivå så lenge det ikke er under minstelønns tabellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter