Landbrukstjenester Sør SA

Ledige stillinger som avløser

Vi har for tiden 2 ledige stillinger som avløser, fast 100% nord i Sirdal, og fast 60% nord i Bygland.

Se link under for mer info.

PDF  Link

JPG Link