Landbrukstjenester Sør SA

Landbruksvikar og sykdom i Landbrukstjenester Sør SA

En kort generell innføring i hvordan ting virker og foregår når du som bonde blir syk på Agderfylkene.

 • Så sant det er ledig kapasitet har alle bønder med ferie/fritid tilskudd rett på landbruksvikar ved sykdom (sykemeldt, ikke egenmelding).
 • Du har rett på landbruksvikar de første 14 dager, men vi etterstreber å kunne hjelpe deg i 365 dager.
 • Hvor mye landbruksvikarer som er i ditt område varierer etter hvor du holder til, og hvor flinke bøndene i ditt område er å holde de med jobb når det ikke er sykdom.
 • Hvor godt landbruksvikaren kjenner ditt fjøs og din type utstyr avhenger av hvor mye jobb det har vært til han hos deg eller tilsvarende gårder før.
 • «Landbruksvikar takst» er 1500 kr dagen, og dekker da reise og inntil 7,5 timer arbeid. Dersom fjøset tar over 7,5 timer pr dag må du betale 200kr timen for alt over 7,5 t.
 • Hvor mye du får dekket av kostnader pr dag avhenger av hvor mye dyr du har/hadde på telle dato, og om du eventuelt har inntekt utenfor gården, vi hjelper deg å regne ut dette når vi får inn all info.
 • Hvor lang tid det tar før du får refundert dine utgifter med sykdom avhenger av når alle papirer er klart, derfor viktig at du sender inn sykemeldingen til oss så snart som mulig.
 • For at det skal gå på landbruksvikar ordningen så må arbeidet være avtalt med oss før arbeidet påbegynner, det gjelder også selv om du bruker en av våre faste landbruksvikarer.
 • Når du trenger landbruksvikar så er det Landbrukstjenester Sør som bestemmer hvem som skal til deg, selv om vi prøver å sende de du ønsker, så kan vi måtte gjøre prioriteringer både ut fra at de faste landbruksvikarene skal prioriteres i perioder med lite jobb, og det kan være forhold på andre gårder som vi og må ta med i vurderingen. Lønn til landbruksvikarer følger lønnstabell.
 • Dersom du vil ordne deg selv med egne avløsere går dette som sykdoms avløsning under de samme forhold og forutsettninger som ferie fritid.
 • Det er mulig å kombinere bruken av egne sykdomsavløsere og våre landbruksvikarer.
 • I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å ansette lokale avløsere som landbruksvikar for korte perioder, men da til lønn iht lønnstabell uavhengig av hvor høy lønn vedkommende har før.