Landbrukstjenester Sør SA

Instruks for arbeidstøy

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.

 

 • Landbruksvikarer og alle ansatte i halv stilling eller mer får
  arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller
  tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte
  må kunne grunngi behovet.
 •  Har bonden smittsomme sykdommer i fjøset, er det bondens ansvar å
  stille rent arbeidstøy til avløserens disposisjon.
 • Landbruksvikarer får i tillegg nødvendig arbeidstøy etter årstida
  og/eller regntøy. Landbruksvikaren må kunne grunngi behovet.
 •  Alle avløsere og landbruksvikarer skal bruke arbeidstøy – ikke
  treningstøy – på jobb av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Alt arbeidstøy som Landbrukstjenester Sør har betalt, er
  avløserlagets eiendom. Det skal brukes i arbeidstida.

Vedtatt på styremøte 26.02.2015