Landbrukstjenester Sør SA

Innmelding i Landbrukstenester Sør

Som medlem i Landbrukstjenester Sør får du som bonde flere fordeler.

 

Landbrukstjenesten organiserer og formidler alle former for avløysing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenester Sør skaffer doku­mentasjon av avløser utgiftene i samband med søknad om avløser tilskudd. Landbrukstjenester informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Laget skal være kontaktledd mellom bonde og avløser.

 

Klikk her og meld deg inn i dag, det vil gjøre hverdagen din litt enklere!
(Skjema ligger sentralt hos NLT, men blir sendt til laget du vil bli medlem i)

PS! Dersom du er arbeidssøker skal du benytte dette skjemaet.