Landbrukstjenester Sør SA

 

LT Sør er et samvirkeforetak eid av bønder på Agder.
Vi er opptatt av å levere gode tjenester til våre medlemmer for rimelige priser.

 

Hva kan vi bidra med for din gård eller din bedrift? 

Vi kan være behjelpelige med å skaffe arbeidskraft til landbruket og ta oss av utlønning av dine ansatte uansett bransje. Våre primær kunder i landbruket er husdyr bønder, men vi vil også strekke oss etter å hjelpe plante produsenter.

 

 Landbrukstjenester Sør SA                                                                                                                                                        ➢ Organiserer og formidler ca. 900 avløsere innenfor landbruket i Agder
➢ Administrerer landbruksvikarordningen for bønder i Agder
➢ Har arbeidsgiveransvar for sine ansatte innenfor landbruk, skogs-, anleggs- og byggebransjen.

Fordeler med å være medlem i LT SØR:
❖ Du får tilgang på kvalifisert arbeidskraft både norsk og utenlandsk når er du syk eller vil ha fri.
❖ Vi tar arbeidsgiveransvar for den ansatte.
❖ Vi tar ansvar for ansettelse, lønnsutbetaling, forsikring, sykepenger, oppfølging av sykemeldte
( NAV), permittering, rapportering til myndighetene ( lønns og personal arbeid).
❖ Ansatte har nødvendige forsikringer til en gunstig pris ( yrkesskade, obligatorisk tjenestepensjon, helse, ulykkesforsikring).
❖ Du får veiledning og hjelp med søknad ved sykdom (egen eller barns), svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse og ved dødsfall.
❖ Vi ordner papirer for utenlandsk arbeidskraft.
❖ Du får rabatt ved utlønning over 150.000 kr.
❖ Du får et bilag per utlønning hvor alle kostnader for alle ansatte er inkludert.
❖ Alle kostnader til avløsning kan det søkes avløsertilskudd på (inkl. forsikring, påslag administrasjonen).
❖ Du få tilgang til digitale avløserplaner og digitale timelister.

Hvor mye koster det å være medlem i LT SØR:
✓ Andelskapital 100 kr
✓ Årlig medlemskontingent 600 kr
✓ Påslag på lønn er en faktor på ca 1,4. Denne faktoren inkluderer arbeidsgiveravgift, feriepenger, arbeidsgiveravgift av feriepenger,
yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenester pensjon, sykepenger og påslag for administrasjonen ( 6,5%).

Alle som bruker LT Sør er med på å sikre beredskap og sikkerhet for bønder i Agder.
Vil du være medlem hos oss? Har du spørsmål? Ta kontakt for uforpliktende prat.
tlf. 37 02 66 99 e-post: landbrukstjenester.sor@n-lt.no