Landbrukstjenester Sør SA

 

Hva kan vi bidra med for din gård eller din bedrift? 

Vi kan både ta oss av utlønning av dine ansatte uansett bransje, men vil også være behjelpelige med å skaffe arbeidskraft til landbruket.

Våre primær kunder i landbruket er husdyr bønder, men vi vil også strekke oss etter å hjelpe plante produsenter.

 

Kort om det å være medlem og kunde i Landbrukstjenester Sør SA

➢ Organiserer og formidler ca. 900 avløsere innenfor landbruket i Agder
➢ Administrerer landbruksvikarordningen for bønder i Agder
➢ Har arbeidsgiveransvar for sine ansatte innenfor landbruk, skogs-, anleggs- og byggebransjen.

Fordeler med å være medlem i LT SØR:
❖ Du får tilgang på kvalifisert arbeidskraft både norsk og utenlandsk når er du syk eller vil ha fri.
❖ Vi tar arbeidsgiveransvar for den ansatte.
❖ Vi tar ansvar for ansettelse, lønnsutbetaling, forsikring, sykepenger, oppfølging av sykemeldte
( NAV), permittering, rapportering til myndighetene ( lønns og personal arbeid).
❖ Ansatte har nødvendige forsikringer til en gunstig pris ( yrkesskade, obligatorisk tjenestepensjon, helse, ulykkesforsikring).
❖ Du får veiledning og hjelp med søknad ved sykdom (egen eller barns), svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse og ved dødsfall.
❖ Vi ordner papirer for utenlandsk arbeidskraft.
❖ Du får rabatt ved utlønning over 150.000 kr.
❖ Du får et bilag per utlønning hvor alle kostnader for alle ansatte er inkludert.
❖ Alle kostnader til avløsning kan det søkes avløsertilskudd på (inkl. forsikring, påslag administrasjonen).
❖ Du få tilgang til digitale avløserplaner og digitale timelister.

LT Sør er et samvirkeforetak eid av bønder på Agder.
Vi er opptatt av å levere gode tjenester til våre medlemmer for rimelige priser.

Hvor mye koster det å være medlem i LT SØR:
✓ Andelskapital 100 kr
✓ Årlig medlemskontingent 600 kr
✓ Påslag på lønn er en faktor på ca 1,4. Denne faktoren inkluderer arbeidsgiveravgift, feriepenger, arbeidsgiveravgift av feriepenger,
yrkesskadeforsikring, obligatorisk tjenester pensjon, sykepenger og påslag for administrasjonen ( 6,5%).

Alle som bruker LT Sør er med på å sikre beredskap og sikkerhet for bønder i Agder.
Vil du være medlem hos oss? Har du spørsmål? Ta kontakt for uforpliktende prat.
tlf. 37 02 66 99 e-post: landbrukstjenester.sor@n-lt.no