Landbrukstjenester Sør SA

Frist for timelister


Arrangementdetaljer

Arrangementet varer til 15 november 2018


Tid for å levere inn timelister 15. i hver mnd.

Dersom du scanner så sjekk at det er farge og høy oppløsning.
Bruk helst ikke mobilen for å ta bilde av timeliste, den blir dårlig lesbar når vi printer ut.