Landbrukstjenester Sør SA

Evalueringsmøte – Fellesbeitene 2022

 

15. November 2022, Dyreparken Hotell.

Her samlet vi administrasjon, styret og medlemmer som tok del i årets fellesbeiter.

Agendaen for dagen var en evaluering av årets beitesesong.

Formålet med møtet, var å skape rom for erfaringsutveksling mellom partene. Disse erfaringene tar vi med oss inn i planleggingen av neste års beitesesong.