Landbrukstjenester Sør SA

Endringer i rabatt til de som lønner mye

 Rabatt til medlemmer med omsetning over 150.000 i året.

  • Ny satser etter endring i påslag.

Vi satt ned påslag med 1 % fra 7,5 til 6,5, derfor må vi justere rabatt %.

 

Vedtak: ny rabatt i forhold til omsetning – se tabell under.

 

Kostnader inkl påslag ny rabatt % gammel %
150.000 – 200.000 0,5 0,5
200.000 – 300.000 1,5 2,5
300.000 – 400.000 2,5 3,5
400.000 – 500.000 3,5 4,5
500.000 – 600.000 5 6
Over 600.000 6 7