Landbrukstjenester Sør SA

Ekstraordinært årsmøte

Vi inviterer til ekstraordinært årsmøte i LT SØR på «Teams» kl.15.00  12.oktober 2022.

se innkalling

se vedtekter