Landbrukstjenester Sør SA

fellesbeite

Evalueringsmøte – Fellesbeitene 2022

  15. November 2022, Dyreparken Hotell. Her samlet vi administrasjon, styret og medlemmer som tok del i årets fellesbeiter. Agendaen for dagen var en evaluering av årets beitesesong. Formålet med møtet, var å skape

LES MER »