Landbrukstjenester Sør SA

Beredskap, hvem kan kontaktes?

Vi i landbrukstjenester Sør ønsker å ha «noen navn på blokka» på personer som vi kan kontakte dersom noe akutt oppstår.  Kanskje du kan hjelpe da?

Se link for mer info om dette, for å styrke den akutte beredskapen.  [Link]