Landbrukstjenester Sør SA

Sjukeavløsning.   

 Vi kan hjelpe deg med alt papirarbeid knyttet til sykdomsavløsning, svangerskap, fødselpermisjon, fedrekvote, barn på sykehus og kronisk syke barn.
Ta kontakt med Astrid Langås som er vår ekspert på dette tema, hun er stort sett å treffe på telefon 37026699 på mandag og torsdag.