Landbrukstjenester Sør SA

Årsmøte Landbrukesjenester Sør SA

26 mars kl 1930

Evjetun.

Det blir servert middag og kake/kaffe.

Påmelding innen 23 mars kl 14

 

Årsmøte papirer:  

Innkalling

Årsmelding

Regnskap

Busjett

Revisjonsmelding

Arbeidsplan

Valgkomiteensinnstilling