Landbrukstjenester Sør SA

Årsmøte Landbrukstjenester Sør SA

Dato: 20 april
Tid: kl 19.00
Sted: Evjetun

Det blir servert middag og kake/kaffe.

Påmelding innen 11 april

 

Årsmøte papirer (oppdateres fortløpende etter hvert som papirer er klar:  

Innkalling

Årsmelding

Årsregnskap

Revisors berettning

Arbeidsplan

Budsjett

Vedtektsendring

Valgkomiteens innstilling

Referat fra årsmøte