Årsmøte 26 mars 2019

Årsmøtet for Landbrukstjenester Sør SA vil bli avholdt 26 mars 2019 på Evjetun  fra kl 1930

Videre info og årsmøte papirer vil komme.