Landbrukstjenester Sør SA

Årsmøte 2021

Årsmøtet var planlagt som fysisk møte, men pga smitte situasjonen har styret besluttet at årsmøtet holdes digitalt.

Årsmøtet blir 22 april kl 19.

Ta kontakt pr epost for å bli påmeldt.

Årsmøte innkalling sendes ut seinest 14 dager før møte.

Innkalling til årsmøtet

Årsmelding

Årsregnskap

Revisjon

Budsjett 2021

Arbeidsplan

Reviderte vedtekter bokmål

Reviderte vedtekter nynorsk

Valgkomiteens innstilling