Landbrukstjenester Sør SA

                  Årets Avløser 2012

                                                                        

                                                                                                                                                 To representanter fra Landbrukstjenester  Sør

kåret som Årets avløser 2012. Dette er

Huggett Carol Ann fra Aust-Agder og

Annette Trippler fra Vest-Agder. I forbindelse

med årsmøte for Landbrukstjenester Sør har

de fått utdelt gaver og blomster.

 

Carol Ann er valgt til årets avløser for den jobben hun har

gjort i Landbrusktjenester Sør. Hun begynte hos

Landbrusktjenester Sør i 2007 og har siden den tid jobbet som  

avløser / Landbruskvikar. Hun er faglig svært dyktig og tilegner

seg nye kunnskaper hele tiden. Hun er svært fleksibel og tar

gjerne med bagen og flytter inn på gården for en periode om

det er lang reisevei eller ellers forholdene krever det.

         

 

Annette har jobba fast som landbruksvikar siden sept. 2007 i 80

til 100% stilling. Hun er svært dyktig og flink, en person som en

fullt og heilt kan stole på. Hun har gode kunnskap og viser stor

interesse for jobben. Dyrene får det beste stellet og alt er helt

topp når hun forlater fjøset, hun gjør en fantastisk jobb. Hun er en

kjempe positiv person. Ved øyeblikkelig hjelp er hun meget

pliktoppfyllende og stiller opp på kort varsel. Når bonden reiser

bort, kan en være helt trygg på at dyrene får godt stell og at hun

tar ansvar for hele drifta.