Landbrukstjenester Sør SA

Vi gratulerer : 

Årtes avløser 2010 i Aust-Agder fylke –  KNUT MAGNE SKOE.

Han har fått utdelt diplom og NLT-klokke på høstsamlinga på Gardemoen 20.oktober.