Landbrukstjenester Sør SA

Årets avløser, Halvor Retterholt

Vi gratulere Halvor Retterholt med tittelen Årets avløser på Agder 2020.

 

I nominasjonen stod det blandt annet:

Halvor Retterholt er ein serdelest trufast avløyser. Han er høflig og pålitelig.  Han er utrulig flink med husdyr. Han har stor omsorg. Han legger merke til alt som er unormalt,og tar tak i dette. Han har her jobba med kjøttfe av tung rase. Han er like god på vanskelige kalvinger som hvilkensomhelst veterinær. Han har ein utrulig hukommelse når det gjelder dyr. Skal ein finne slektskapet på eit dyr,trenger ein ikkje å slå dette opp.. Halvor husker dette på over 150 storfe. Dette viser at han bryr seg om det han steller med!!! Han er også flink med maskiner. Han kjører effektivt med lite uhell!! Ein anna kvalitet med Halvor, er at han snakker ikkje om å han har opplevd hos andre bønder. Han seier ikkje ei gong å hen han skal. Eg meiner absolutt at Halvor fortjener å bli årets avløyser!!!

 

Halvor fikk utdelt prisen på et møte med styret i Landbrukstjenester Sør og leder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit.  Normalt blir denne prisen utdelt på en samling nasjonalt men i år var ikke det forsvarlig.