Landbrukstjenester Sør SA

Vi gratulerer : 

Årtes avløser 2011 i Aust-Agder fylke –  Renate Eknes  Sundt, i Vest-Agder fylke -Olaug Torunn Eiken.

 

 

Hvert år kårer Norske Landbrukstenester Årets Avløser under høstsamlingen.

I år vart to representanter fra Landbrukstjenester

Sør kåret som Årets avløser 2011. Dette er

Renate Eknes Sundt fra Aust-Agder og Olaug

Torunn Eiken fra Vest-Agder. De har fått utdelt

diplomer og NLT -klokke under festmiddagen på

høstsamlingen på Gardemoen.