Landbrukstjenester Sør SA

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.

  • Alle avløsere, landbruksvikarer og andre ansatte skal bruke arbeidstøy – ikke treningstøy – på jobb av sikkerhetsmessige årsaker.
  • Det er bonden/kunden sitt ansvar å påse at arbeidere har riktig og forsvarlig arbeidstøy
  • Landbruksvikarer og alle  faste ansatte i halv stilling eller mer får arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte må kunne grunngi behovet.
  •  Har bonden smittsomme sykdommer i fjøset, er det bondens ansvar å stille rent arbeidstøy til avløserens disposisjon selv om avløser/landbruksvikar i utgangspunktet har arbeidstøy fra laget.
  •  Landbruksvikarer får i tillegg nødvendig arbeidstøy etter årstida og/eller regntøy. Landbruksvikaren må kunne grunngi behovet.
  •  Alt arbeidstøy som Landbrukstjenester Sør har betalt, er avløserlagets eiendom. Det skal brukes i arbeidstida.