Arbeidstøy

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.

  • Landbruksvikarer og alle  faste ansatte i halv stilling eller mer får arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte må kunne grunngi behovet.

  •  Har bonden smittsomme sykdommer i fjøset, er det bondens ansvar å stille rent arbeidstøy til avløserens disposisjon.

  •  Landbruksvikarer får i tillegg nødvendig arbeidstøy etter årstida og/eller regntøy. Landbruksvikaren må kunne grunngi behovet.

  •  Alle avløsere og landbruksvikarer skal bruke arbeidstøy – ikke treningstøy – på jobb av sikkerhetsmessige årsaker.

  •  Alt arbeidstøy som Landbrukstjenester Sør har betalt, er avløserlagets eiendom. Det skal brukes i arbeidstida.