Administrasjonen

    Administrasjonen

Hovedkontor i Åseral:  Gardsvegen 9, 4540 Åseral.   tlf 37026699
Avdelingskontor Arendal:  Skrubbedalsvegen 5, 4848 Arendal.  tlf 37026699

Felles epost :  landbrukstjenester.sor@n-lt.no
Telefonen er åpen mandag til fredag 09.00-14.00.
Vakt telefon er åpen alle dager 07.00-22.00 og betjenes av styret når kontoret er steng.

SMS til administrasjonen blir lest i arbeidstiden,  får du ikke svar på sms må du ringe.

Administrasjon medarbeidere:

– Svetlana Nævisda, daglig leder, kontorsted Arendal
-Anne Lisbeth Thorsland, følger ansatte, ansettelse av nye ansatte, kontorsted Åseral
– Astrid Langås, søknader ved sykdom, kontorsted Åseral
– Ole Netland,  formidling av avløsere, kontorsted Arendal
– Margreta Olsen, lønn, arbeidsavtaler, utenlandske ansatte,  kontorsted Arendal

 

 

Ring vakttelefonen vår hvis du har akutt behov for avløser p.g.a sjukdom eller krise – tlf 37 02 66 99.
Det er styret som betjener vakt telefonen utenfor kontortid.