Landbrukstjenester Sør SA

    Administrasjonen

Hovedkontor i Åseral:  Gardsvegen 9, 4540 Åseral.   tlf 37026699
Avdelingskontor Arendal:  Skrubbedalsvegen 5, 4848 Arendal.  tlf 37026699

Felles epost :  landbrukstjenester.sor@n-lt.no
Telefonen er åpen mandag til fredag 09.00-14.00.
Vakt telefon er åpen alle dager 07.00-22.00 og betjenes av styret når kontoret er steng.

SMS til administrasjonen blir lest i arbeidstiden,  får du ikke svar på sms må du ringe.

Administrasjon medarbeidere:


Svetlana Nævisda, daglig leder, kontorsted Arendal

 


Anne Lisbeth Thorsland, følger ansatte, ansettelse av nye ansatte, kontorsted Åseral

 


Astrid Langås, søknader ved sykdom, kontorsted Åseral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Netland,  formidling av avløsere, kontorsted Arendal

 

 


Margreta Olsen, lønn, arbeidsavtaler, utenlandske ansatte,  kontorsted Arendal

 

 

 

 

 

 

Ring vakttelefonen vår hvis du har akutt behov for avløser p.g.a sjukdom eller krise – tlf 37 02 66 99.
Det er styret som betjener vakt telefonen utenfor kontortid.