Landbrukstjenester Sør SA

     Administrasjonen

Hovedkontor:        Gardsvegen 9              4540 Åseral      tlf 37026699
Avdelingskontor:  Skrubbedalsvegen 5   4848 Arendal  tlf 37026699

Felles epost :  landbrukstjenester.sor@n-lt.no
Telefonen er åpen mandag til fredag 09.00-14.00.
Vakt telefon er åpen alle dager 07.00-22.00 og betjenes av styret når kontoret er steng.

 

Administrasjon medarbeidere:


Svetlana Nævisdal, daglig leder, kontorsted Arendal

 


Anne Lisbeth Thorsland, følger ansatte, ansettelse av nye ansatte, kontorsted Åseral

 


Astrid Langås, søknader ved sykdom, kontorsted Åseral

 


Margreta Olsen, lønn, arbeidsavtaler, utenlandske ansatte,  kontorsted Arendal