Landbrukstjenester Sør SA

Ved akutt sykdom eller krise har vi vakttelefon alle dager kl. 7.00-22.00. 37026699

Utenfor kontortid betjenes vakttelefon av styret

Pga pågående smittesituasjonen i Agder stenger vi våre kontorene i Arendal og Åseral for besøk fom 8.mars.

Vi oppfordrer bønder og avløsere om å tenke smittevern ovenfor seg selv også, ikke bare smitte mellom dyr.

 

Akuelle snarveier:

Hva kan vi bidra med for din gård eller din bedrift? 

Vilkår hos oss.

Arbeidsplan for landbruksvikarer.

Søke jobb i Landbrukstjenester Sør SA  

 

ledige stillinger som avløser

Vi har for tiden 3 ledige stillinger som avløsere i faste stillinger på Agder. Det er også flere muligheter for deltid stillinger/vikariat/sesong arbeid flere steder rundt på Agder. Se link for litt mer info,...

Årsmøte 2021

Årsmøtet var planlagt som fysisk møte, men pga smitte situasjonen har styret besluttet at årsmøtet holdes digitalt. Årsmøtet blir 22 april kl 19. Ta kontakt pr epost for å bli påmeldt. Årsmøte innkalling sendes...

Kontor stengt ved jul og nyttår

Vi holder våre kontorer stengt i forbindelse med jul og nyttår. Fra 22 des kl 1400 til 4 jan kl 0900 vil det bare være vakt telefon ved akutte hendelser som ikke kan vente...

Siste timelister 2020

Vi nærmer oss slutten på 2020,  og tid for de siste timelister. Dersom du skal jobbe nå i desember, og få lønn 31 desember må du husker å levere timelister i tide.  Fristen for...

Årets avløser, Halvor Retterholt

Vi gratulere Halvor Retterholt med tittelen Årets avløser på Agder 2020.   I nominasjonen stod det blandt annet: Halvor Retterholt er ein serdelest trufast avløyser. Han er høflig og pålitelig.  Han er utrulig flink...

Årets Avløysar 2020 i Noreg

Norske Landbrukstenester har i år presentert ei ny utgåve av kåring av Årets Avløysar. Der vi tidlegare har kåra ein fylkesvinnar i kvart fylke, har vi i år kåra ein Årets Avløysar for heile...

Reduksjon av påslag

Lagets påslag settes ned med 1% fra 1 oktober 2020 Ny påslag blir som følger : Sone 1:  Avløser under 59 år  1,4029,  over 59 år 1,4292 Sone 1a og2; Avløser under 59 år...

Finale i «årets Avløser»

Nå er det åpnet for avsteming i finalen på Årets Avløser, og her er Agder fylket representert med en svært god kandidat, Halvor Retterholt.  En allsidig og dyktig avløser.   Se link her for begrunnelse...

Digitalt årsmøte 13 mai

  Vi prøver på nytt å gjennomføre årsmøte. Denne gang gjør vi det på Teams, og håper mange har mulighet å delta. Ny innkalling finner dere her: [Link] Øvrige papirer til årsmøte finner du...

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen....

Årsmøte utsatt

Årsmøtet som skulle vært 26 mars er utsatt inntil det blir forsvarlig å gjennomføre det. Ny innkalling vil da bli sendt ut. Årsmøte papirer vil ligge tilgjengelig på nettsiden vår frem til åremøtet blir...

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...

Årsmøte 26 mars 2020

Årsmøte innkalling er i dag sendt ut på epost og pr post.   Øvrige papirer til årsmøte finner du her. Årsmøte papirer:   Innkalling Årsmelding Regnskap Busjett Revisjonsmelding Arbeidsplan Valgkomitenensinnstilling

Avløser kurs og ansatte møte

31 mars blir det både avløserkurs, og ansatte møte. Vi håper at mange har tid og lyst til å delta. Alle ansatte skal ha fått enten epost eller brev om dette. Her kan du...

Afrikansk svinepest

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til...

Medlemsskriv februar 2020

Nytt medlemsskriv er nå sendt ut til alle medlemmer.  Anbefaler også ansatte å lese dette for å holde seg oppdatert. Se denne [Linken] for å lese medlemsskrivet 

Avløser tilskudd 2019

Husk å oppdatere sønaden din før 10 januar. Dersom du har hatt utgifter til avløser etter du leverte søknaden i oktober så må du huske å oppdatere dette i søknaden  før 10 januar. Se...

God jul og godt nyttår

Vi i Landbrukstjenester Sør SA ønsker alle våre ansatte, medlemmer og samarbeidspartenere en riktig god jul og et godt nyttår. Vi takker for året som har gått og ser frem til et godt sammarbeid...

Medlemsskriv november 2019

Nytt medlemsskriv er sendt til medlemmer. Ny daglig leder fra 1 januar. Husk å sende timelister i tide. Frist for å redigere søknad for avløser refusjon er 10 januar. Se hele medlemsskriv her  [Link)

Nyheitsbrev september 2019

Er du nysgjerrig? Nysgjerrig på kva som er nytt i organisasjonen vår? Uansett, om du er nysgjerrig eller ikkje, så vert du  anbefala å fortsette å lese vidare i nyheitsbrevet. Blant anna er det...

Ny lønnstabell

Ny minstelønnstabell er nå lagt ut. Se denne siden om lønn [Link] Sjekk at din avløser har rett lønn, vi forsøker å følge med på når undom stiger i alder for å rette lønn...

Ferie avvilkling i administrasjonen

Admninistrasjonen skal som de fleste andre ha ferie i sommer. Vi ber om forståelse for at det enkelte dager bare er en person på jobb, og da noe kø på telefonen. SMS blir normalt...

Manglar handfri i traktoren

Berre ein av tre bønder har utstyr for handfri mobilbruk montert i traktoren, viser ny undersøking. Mange droppar også å kople til funksjonen, sjølv om den er tilgjengeleg. I ein undersøking utført av Agri...

Nytt system for info til medlemmer

Vi har nå endelig fått opp å gå nytt system for å sende ut info til medlemmer på både sms og epost. Vi har tidligere kunnet sende ut til ansatte på denne måten, men...

Statens tilbod – jordbruksoppgjeret 2019

Staten la i dag fram sitt tilbod til årets jordbruksoppgjer. Tilbodet inneheld følgjande saker innan velferdsordningane; Auke i satsane ved ferie og fritid på 6 %. Maksimalt tilskott er foreslått auka med 4.700 kroner...

Vårsamling 2019

Då er vi klare til å ta i mot påmeldingar til Vårsamlinga. Samlinga vert arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 21.-22. mai 2019. Invitasjon og program 2019 Påmelding gjer de her Velkomne 😉

Årsmøte 26 mars 2019

Årsmøtet for Landbrukstjenester Sør SA vil bli avholdt 26 mars 2019 på Evjetun  fra kl 1930 Videre info og årsmøte papirer vil komme.

Medlem skriv november 2018

Da er neste medlem skriv klart og blir sendt ut til våre medlemmer over helga. De som har epost får dette på epost, øvrige får dette tilsendt pr post. Det nye medlemmskrivet ligger øvers...

Avløser refusjon ved sykdom

Ønsker du å være i forkant dersom du som bonde blir sykemeldt? Fra 15. august kom det ny måte å søke avløser penger ved sykdom. Du kan med fordel ordne dette i forkant, så...

Nyheitsbrev september 2018

Sommartida er over og vi går inn i haustmånadane. Det er ei fin tid med stor aktivitet og travle dagar. For mange var nok sommaren kanskje litt for varm og i tørraste laget, medan...

Avløser kurs

Vi er i igjen klar for kurs. Kommer du? http://www.landbrukstjenester-sor.no/wp-content/uploads/sites/80/2018/08/kurs-11-sept.pdf

Grovfor møte

Vi minner om grovfor møter på Agder. Se link for mer utfyllende informasjon. Grovfôrmøter Agder aug-18

Vinnere av konkuranser

Under årets Naturligvis på Evjemoen hadde vi litt konkuranser og trekninger folk kunne være med på. Ene konkuransen var rettet mot bønder på Agder,  de to andre var for barn. Vinner av en dag...

Norske avløsere på utenlandstur

Dette er rettet mot de som jobber i Norge og er ute av Norge på korte ferier, weekender eller dagsturer. Etter en lengre telefonsamtale med mattilsynet er anbefalingen som følger:   I utgangspunktet er det...

Medlemsskriv og ny lønnstabell

Som det hører årstiden til så er den nye lønnstabellen nå kommet til oss. Se link under her for lønnstabell. Medlemsskriv sendes ut når vi har noe ny info, og nå er det sendt...

Rabatt til de som lønner mye

Styret i Landbrukstjenester Sør SA har bestemt seg for å gi rabatt på administrasjons påslaget til de som lønner for over 150.000kr på ferie/fritid og «andre oppdrag» forutsatt at det blir benyttet WebTemp til...

Referat fra Årsmøtet

Referat fra Årsmøtet er lagt ut sammen med papirene til årsmøtet.   [link]. Se her for alle åremøte pairer for siste årsmøte.

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet fvert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Online arbeidsplaner

Vi har i lengre tid jobbet med å finne en stabil løsning for å kunne gi våre landbruksvikarer en online arbeidsplan hvor de når som helst kan se sin arbeidsplan. Og at de da...

Nytt styre etter årsmøtet

På Landbrukstjenester Sør SA sitt årsmøte ble det litt endringer i styret etter at Knut Retterholt og Sven Reiersen ikke stilte til gjennvalg. Vi takker Knut og Sven for jobben de har gjort i...

Avløser kurs

I år planlegger vi med 3 dagskurs for avløsere og landbruksvikarer, første allerede 4 april.  De neste vil trolig bli i slutten av mai og midt i august. Se linken for mer info [Link]...

Kontoret i Lyndal stenges

Som mange har fått med seg har vårt kontor i Lyngdal hatt svært begrenset med betjening siste året grunnet sykdom.  Og nå stenges det kontoret / postkassen siden det ikke er utsikter til at...

Nye kontorer i Åseral

Landbrukstjenester Sør SA har nå flyttet over i nye kontorer i Åseral etter som at det gamle bygget er solgt. De ny kontorene ligger sentrumsnært og lett tilgjengelig i Gardsvegen 9 sammen med banken. 

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timar på avløysar etter kvart som vedkommande har vore i arbeid. Dette er for at det skal verte korrekt meldt inn til dei rette instansar til ei kvar...

Fokus på LA-MRSA smitte

Etter at det fleire gonger har dukka opp LA-MRSA smitte i svinebesetningar bør alle utanlandske avløysarar, ikkje bare dei som arbeider i svinebesetningar, testast for LA-MRSA. Avløysarar har sosial omgang med kvarandre og med andre bønder enn...

Medarbeidersamtale

Vi vil i tiden fremover nå forsøke å gjennomføre medarbeider samtale med alle ansatte som vi formidler (stort sett alle Landbruksvikarer).

Instruks for arbeidstøy

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.   Landbruksvikarer og alle ansatte i halv stilling eller mer får arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte må...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...