Utenlandsk arbeidskraft

Utenlandsk arbeidskraft som skal lønnes igjennom Landbrukstjenester Sør SA

Dersom du ønsker eller alt har funnet utenlandsk arbeidskarft som du vil bruke på din gård/skog er det viktig å ha de rette papirer i orden, og være sikker på at vedkommende har fortstått de regler som gjelder for det arbeidet som skal gjøres,  både arbeidstilsynets/norske myndigheters regler og de regler du måtte ha som tillegg hos deg. Er du i tvil om du klarer å ha god og sikker komunikasjon med den ansatte bør det vurderes norsk arbeidskaraft.

Arbeidsavtale og andre nødvendige papirer som skattekort må være ordnet før arbeid påbegynner, lengre nede på denne siden finner du mal til arbeidsavtaler som er to-språklige.

Arbeidstids bestemmelser har vi raskt og lett oppsummert, og laget på flere språk, anbefaler deg å lese de selv på norsk, og gi den ansatte en på et språk vedkommende forstår.  Disse SKAL følges.

Arbeidstid bestemmelser på Norsk

Arbeidstid bestemmelser på Russisk

Arbeidstid bestemmelser på Polsk

Arbeidstid bestemmelser på Litausk

Arbeidstid bestemmelser på Engelsk

 

Arbeidsavtaler for utenlandske arbeidere.

Merk at Landbrukstjenester Sør SA skal stå som arbeidsgiver.

Norsk 

Norsk-Polsk

Norsk – Litausk 

Norsk- Russisk

Norsk – Engelsk

Norsk – Rumensk

Norsk-Bulgarsk

 

Annen info som kan være nytting: