Ulykker og uønskede hendelser som avløser

Vi før ofte høre om episoder som fort kunne gått galt, men som heldigvis gikk bra. Mye av det vi får høre er en del tilbake i tid, men det er nærliggende å tro at det jevnlig er mindre eller større episoder, og at det ikke reageres på dette siden dette er»normalt», og stort sett alltid går bra.

Men vi ønsker at våra ansatte raporterer inn dette, både for at vi ser litt hva som skjer og kanskje kan legge opp til kurs på de tema som er gjengangere, men også for at du som raporterer kanskje lærer litt av egne feil, og at det gir andre mulighet å lære av dine uhell.

Vi har laget et enkelt skjema for å melde inn dette, så du trenger ikke ringe oss eller noe slikt, med mindre det er alvorlig, da ringer du kontoret eller verneombudet.

se denne siden for å melde hendelser. [Link]