Timelister som gjelder 2016

Vi nærmer oss raskt slutten på 2016, og mange har timelister som må leveres inn for at kostnader skal komme på rette året og gi grunnlag for eventuell refusjon.

Vi minner om at fristen for å få med timelister på 2016 uten ekstra kostnader er 10 desember, dvs at timelistene må være hos oss når vi kommer på jobb mandag 12 desember, enten i postkassene våre, scannet på epost eller levert og godkjent digitalt i WebTemp.

Timelister som kommer inn for seint blir belastet bonde/medlem/oppdragsgiver med 600 kr +mva. Timelister på alt planlagt arbeid ut året må derfor leveres til 10 desember. Eventuelle mindre rettelser leveres til 15. januar.  Unntaket er akutt sykdom som oppstår etter 10 desember, her skal timelister leveres inn snarest.
Alt arbeid som landbruksvikarer utfører på sykdom MÅ inn på rett år.

jul_14

Alle bønder og medlemer har fått informasjonskriv om dette. Her kan du lese den informasjon som alt er sendt ut [Link]

Neste innlevering av timelister blir som normalt 15. januar 2017.
Vi håper at flest mulig velger å gå over på digitale timelister, dette gir bedre oversikt og lettere innleveringer for både ansatt og bonde/medlem.

Alle ansatte som får lønnslipp på epost kan alt nå logge seg inn på WebTemp som er plattformen for digitale timelister, her kan du også sjekke at vi har rett informasjon registrert på deg, og du kan oppdatere dette selv.  Det gjør du her [Link]. Bruk funjsjonen «glemt passord» for å få tilsendt passord.

Bønder/medlemmer kan også nå logge seg inn å kikke på WebTemp, men det kommer ikke opp timelister der før den ansatte har «levert inn» digitale lister.
Innlogging skjer med epost adresse fra denne siden [Link], trykk «glemt passord» for å få det tilsendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter