Styret

 

 

   STYRET  I  LANDBRUKSTJENESTER  SØR       
       
Styreleder :                                      Odd Arild Eikeland (Audnedal)                    
Nesteleder :                                     Ragnhild Svaland (Birkenes)       
         
Styremedlemmer :                            Oddgeir Steinberg (Marnardal)       
   Åge Andre Brømnes (Arendal)      
Ansattes representant :                   Renate Sundt   (Evje og Hornnes)      
         
Varamedlemmer til styret:              Astrid Kollstad Varhaug (Mandal)     
  Ragnhild Bjåen (Bykle)     
  Oddgeir Bryggeså (Hægebosta)     
         
Vara ansattes represent :               Margreta O. Olsen  (Grimstad)     
         
Verneombud :                                   Ole Netland (Birkenes)      
Vara verneombud: Knut Magne Skoe  (Bygland) 
         
Valgnemnd :                                      Andy Handeland    
  Gunn Brekka    
  Ole Helle    
         
Varamedlemmer til valgnemnda:   Maryanne Lidtvei    
   Jens Tingstveit    
    Reinert Kjøleberg    
         
Revisor :                                            Revisorfirmaet KPMG AS OLav K.Vaaje    

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsendinger til årsmøte i Norske Landbrukstjenester :

Aust-Agder: Knut Retterholt – vara Elisabeth Johnsen.

                    Knut Olimstad – vara Svetlana Nævisdal.

Vest-Agder: Odd Arild Eikeland – vara Anne Lisbeth Thorsland.

                    Svenn Reiersen – vara Astrid Langås.