Renter på innestående beløp

Fra 1 juli 2015 får medlemmer 2% renter på innestående beløp.

Minner om medlemsskriv som ble sendt ut i juni [Link]
Her står det litt om innbetaling av ferie fritid og dett med bank garanti.