Landbrukstjenester Sør SA

Ved akutt sykdom eller krise har vi vakttelefon alle dager kl. 7.00-22.00. 37026699

Utenfor kontortid betjenes vakttelefon av styret

 

Online arbeidsplaner for landbruksvikarer [Link].

 

 

Medarbeidersamtale

Vi vil i tiden fremover nå forsøke å gjennomføre medarbeider samtale med alle ansatte som vi formidler (stort sett alle Landbruksvikarer).

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Fri dager i mai

Lanbrukstjenester Sør SA sine kontorer er stengt på fridager i mai. i tillegg er kontorene stengt fredag 15 mai.

Årsmøte

Dato for årets årsmøte er 8 april 2015, og dette blir et kvelds møte på Evje. Se egen side om årsmøte under «om oss», eller klikk HER for å gå direkte til denne siden....

Instruks for arbeidstøy

INSTRUKS FOR ARBEIDSTØY.   Landbruksvikarer og alle ansatte i halv stilling eller mer får arbeidstøy etter behov. Dette gjelder tynn heldress/melkedress eller tynn bukse/jakke med vår logo og støvler med vernetå. Den ansatte må...

Åpent fagmøte

Landbrukstjenester Sør SA inviterer sammen med NLR HMS og Bondelaget Agder til åpen fagmøte om «bonden i medgang og motgang». 10 mars 2014 Dette møtet holdes sammen med landbruksvikar kurset, åpent for alle. Se...

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan...