Lønn

Landbrukstjenester Sør SA følger lønnstabell etter overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringen, men vi runder opp til nærmeste hele 50 øre for å gjøre det enklere.

Minstelønn for avløsere over 18 år er fra 15 mai 2019 143,50 kr pr time.
Se lønnstabell for full oversikt for ungdom fra 13 år og opp til 8 års praksis etter fylte 18 år, egen kolonne for agronomer.
Lønnstabell [ Link] 

 

For å få utbetalt lønn må der foreligge en riktig utfylt arbeidsavtale [ Link ]

, ikke glem arbeidsinstruks for avløsere [ Link ]

Timelister må være hos oss den .15 i hver mnd for at vi skal kunne utbetale lønn .1 i hver mnd.
Timelister kan lastes ned her  i PDF [ Link ] her her som regneark [ Link ]

 

Lønn for landbruksvikarer settes av administrasjonen ut fra ansiennitet, erfaringer og fremlagte kompetansebevis.

Lønn for øvrige avløsere fastsettes av bonden og avløseren i felleskap, administrasjonen vil ikke legge seg opp i lønnsnivå så lenge det ikke er under minstelønns tabellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter