Lønn

Landbrukstjenester Sør SA følger lønnstabell etter overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringen, men vi runder opp til nærmeste hele 50 øre for å gjøre det enklere.

Minstelønn for avløsere over 18 år er fra 15 mai 2017 135,50 kr pr time.
Se lønnstabell for full oversikt for ungdom fra 13 år og opp til 8 års praksis etter fylte 18 år, egen kolonne for agronomer.
Lønnstabell [ Link] 

 

For å få utbetalt lønn må der foreligge en riktig utfylt arbeidsavtale [ Link ]

, ikke glem arbeidsinstruks for avløsere [ Link ]

Timelister må være hos oss den .15 i hver mnd for at vi skal kunne utbetale lønn .1 i hver mnd.
Timelister kan lastes ned her  i PDF [ Link ] her her som regneark [ Link ]

 

Lønnstabell fra 1 mai 2015 til 1 juni 2016
Lønnstabell fra 1 juni 2016 til 1 okt 2016

Lønn faste 1 mai 2015 til 1 juni 2016
Lønn faste 1 juni 2015 til 1 okt 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter