Arbeidstøy

Minner om at det skal benyttes arbeidstøy når du er på jobb, dette for din egen sikkerhet.

Viser også til instruks for arbeidstøy som er bestemt av styret tidligere. [Link]