Innbetaling av avløserpenger

Det har siste uke vært sendt ut brev/epost ang innbetaling av avløser penger.

Tidligere år har vi enten hatt fullmakt til å trekke beløpet, eller sendt ut faktura på eksakt beløp,  men pga omlegging av søknadene i 2017 så har vi ikke noe lister som viser dette beløpet, derfor har dere fått ting tilsendt som dere har.

Dersom dere er i tvil om noe rundt dette så ta for all del kontakt med oss på 37026699.