ID-kort

                       INFORMASJON   OM  ID – KORT

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, blir pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort fra årsskiftet i 2006.

Arbeidsgivere innen bygg- og anleggsbransjen pålegges å sørge for at arbeidstakere bærer ID-kort, som skal inneholde navn, bilde, foretaksnummer, navn på virksomheten de er ansatt i og gyldighetsdato.

Sanksjoner ved manglende ID-kort : Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som forsettelig eller uaktsomt unnlater å utstyre personer som arbeider på bygge- og anleggsplassen med ID-kort, kan ilegges bøter, eventuelt kan fengselstraff benyttes. Arbeidstaker og enkeltpersonforetak kan straffes hvis ID-kortet overdras til andre.

Det er et vilkår for utstedelse av ID-kortet at virksomheten og arbeidstakeren på forhånd er registrert i relevante offentlige registre:

-Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret.

-Enhetsregisteret.

-Merverdiavgiftsmantallet.

-Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Vi i Landbrukstjenester Sør er behjelpelig med å bestille ID-kort for dem som trenger det.

Til dette trenger vi:

1. Klar kopi av gyldig legitimasjon

  Gyldig legitimasjon:

for norske statsborgere: pass, norske førerkort utstedt etter 1998 eller bankkort fra norske banker (med identitet for innehaver).

for utenlandske statsborgere: offentlig akseptert id-kort/pass/førerkort som har tilsvarende sikkerhet som norske id-kort av samme type.

2. Bilde av kortinnehaver.

  Bilde kan ikke være eldre enn tre år.

Forsikre deg om følgende gjelder for bilde:

 • Fotoet skal ligne på søker.

 • Fotoet skal tas forfra og ha hvit bakgrunn.

 • Fotoet må være riktig belyst, uten skygge bak hodet.

 • Personen på bildet må ikke ha hodeplagg eller fargede brilleglass.

 • Fotoet må være skarpt.

 • Det er ikke krav til spesifikt navn på bildet.

 • Bildefilen må være på format *.jpg eller *.png.

 • Minimum størrelse er 157×181, og maksimum størrelse på bildefil er 2 MB.

  Bilde kan være både i sort/hvitt eller i farge. (bilde på ID-kortet er sort/hvitt).

3. Kortinnehaverens signatur : For best resultat må signaturen være skrevet med sort penn eller kulepenn.

Signatur må være på format *.gif, *.jpg eller *.png. Minimum størrelse er 275×39 og maksimum størrelse på bildefil er 2 MB.

Bilde og signatur for kortinnehaveren skal skannes direkte på kortet elektronisk og må derfor vare av god kvalitet.

Kopi av legitimasjon, bilde- og signatursfiler sendes på mail til: svetlana.nevisdal@n-lt.no

eller med post (kopi av legitimasjon, papirbilde og signatur skrevet med sort penn eller kulepenn, husk riktig størrelse).

Pris: Standart kort med magnetstripe kr. 122,- (ink. MVA og porto-Norge)

Ved tapt eller stjålet id-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver.