Category: informasjon

Farlig årstid i landbruket

Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av ulykkene på norske gårdsbruk, ifølge landbrukseksperter. De neste månedene er statistisk sett særlig farlige. – Vi er på vei inn i den perioden som...

Medlemsskiv

Det ble i slutten av juni sendt ut medlemsskriv til alle medlemmer i Landbrukstjenester Sør SA.

Årsmøte referat er lagt ut

Nå er referatet fra årsmøtet 8 april lagt ut åpent for alle. Det ligger med de andre papirene knyttet til årsmøtet. Du kan også lese referatet direkte her [Link]

Tilbud til ansatte og medlemmer

Vi har fått muligheten til å tilby mobil telefoni til gode priser til våre ansatte og medlemmer som følge av en avtale Norske Landbrukstenester han inngått med Phonero.  Først og fremst privat abonement uten...

Medarbeidersamtale

Vi vil i tiden fremover nå forsøke å gjennomføre medarbeider samtale med alle ansatte som vi formidler (stort sett alle Landbruksvikarer).

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

Statens tilbod til landbruket

I statens sitt tilbod har dei ikkje tilbydd friske midlar til velferdsordningane, men det vert føreslege at satsane vert vidareført som i dag. I tillegg legg tilbodet opp til at forhandlingane skal samkøyra søknads-...

Fri dager i mai

Lanbrukstjenester Sør SA sine kontorer er stengt på fridager i mai. i tillegg er kontorene stengt fredag 15 mai.